Advances in Feminist Studies and Intersectionality (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteForskningsantologi / bok

Period2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell