American Economic Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period26.03.201422.06.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0002-8282