An expert evaluation on Corporate Sustainability Reporting Directive for the Finnish Parliament

Aktivitet: Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationerKonsultverksamhet och referentgranskningar för edterna organisationer

Period15.09.2021
Arbete förFinnish parliament, Finland
OmfattningNationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning