Applied Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period12.03.201327.03.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0003-6846
OmfattningInternationell