Applied Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period16.09.201420.10.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0003-6846
OmfattningInternationell