Applied Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period05.03.201514.04.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0003-6846
OmfattningInternationell