Applied Economics Letters (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period17.03.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1350-4851
OmfattningInternationell