Applied Financial Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period17.02.201026.04.2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0960-3107
OmfattningInternationell