Applied Financial Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period06.09.201224.11.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0960-3107
OmfattningInternationell