Bård Tronvoll

Aktivitet: Stå värd för en besökareMottaget akademiskt besök på Hanken

Beskrivning

Visit of Bård Tronvoll

Stiftelsen Svenska Handelshögskolans Distinguished Research Fellow Bård Tronvolls besök till Hanken. Samarbeter innehåller bl.a. föreläsningar i tjänstemarknadsföringskurse Service Marketing på kandidat nivå, föreläsning i Service Innovation på magisternivå, föreläsning i Service and Relationship Management på doktorandnivå, forskarseminarium på institutionen, handledningsmöten med tre doktorande som har liknande forskningstema och forskningsupplägg osv.
Period09.03.201513.03.2015
På besök frånHedmark University College (Norge)
Besökares gradProfessor
Land/TerritoriumNorge
OmfattningInternationell