Behörighet som professor

Breckle, M. A. (Mottagare)

Aktivitet: AnnanTyper av övriga aktiviteter - Övriga aktiviteter, inkl. koordineringsuppgifter

Beskrivning

3 plats
Period07.12.2018
VidTammerfors universitet, Finland