British Journal of Management & Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad hoc reviewer
Period01.04.201230.04.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell