British Journal of Management & Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee for a paper to British Journal of Management & Economics
Period2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell