British Journal of Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.04.202310.05.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1045-3172
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning