Business and Politics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

M.L. Djelic, F. den Hond (Guest Editors),
Special Journal Issue on "Multiplicity and plurality in the world of standards", Business and Politics 2014, Vol.16, No.1

M.L. Djelic, F. den Hond (Guest Editors), Special Journal Issue on "Multiplicity and plurality in the world of standards", Business and Politics 2014, Vol.16, No.1
Period01.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1369-5258