Canadian Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.03.201330.03.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell