Canadian Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201518.03.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell