CEO Mobility and Risk Taking

Colak, G. (Mottagare), Timo Korkeamäki (Mottagare)

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

Total funding of 445,412 euros received from Academy of Finland.
Period01.09.201731.08.2021
VidAcademy of Finland, Finland
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt