China Accounting and Finance Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.02.202027.02.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2307-3055
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning