Computational Statistics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0943-4062
OmfattningInternationell