Concordia University (Extern organisation)

Aktivitet: MedlemskapUtlåtanden vid tillsättning av akademiska poster

Beskrivning

Assessing applicants for Professorship

Sakkunnig vid bedömning av Dr. Michele Paulin för en professur i strategic relationship marketing vid John Molson School of Business, Concordia University, Kanada (uppdraget slutfört 23.4.2015).
Period2015
VidConcordia University, Kanada, Quebec
OmfattningInternationell