Contemporary Accounting Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.09.202001.11.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0823-9150
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning