Contemporary Accounting Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period10.08.202320.09.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0823-9150
OmfattningInternationell

Nyckelord för lärar- och forskarmobilitet

  • Övrig

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning