Cooperation in buyer-supplier relationships - a comparison of industries

  • Grant, D. B. (Opponent och förhandsgranskare av doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period11.02.2008
ExaminandJohannes Becker
Examination vid
  • University of Oxford
OmfattningInternationell