Copenhagen Business School (Extern organisation)

Liljander, V. (Extern sakkunnig (associate professor))

Aktivitet: MedlemskapUtlåtanden vid tillsättning av akademiska poster

Beskrivning

Sakkunnig vid tillsättning av Biträdande Professor

Sakkunnig för Köpenhamns handelshögskola, CBS
Period2012
VidCopenhagen Business School, Danmark