Copenhagen Journal of Asian Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20082010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell