Corporate Governance: An International Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period22.06.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1467-8683
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning