Creativity and Innovation Management (Tidskrift)

  • Annamari Tuori (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period10.07.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0963-1690