Critical Perspectives on International Business (Tidskrift)

  • Alexei Koveshnikov (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201331.12.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1742-2043