Current challenges in humanitarian logistics

Kovacs, G. (Talare)

Aktivitet: Tal eller presentationInbjudet tal

Period13.05.2019
VidISCTE Lisboa, Portugal

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 01: Ingen fattigdom
  • Mål 02: Ingen hunger
  • Mål 06: Rent vatten och sanitet
  • Mål 03: Hälsa och välbefinnande
  • Mål 07: Hållbar energi för alla
  • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen