Design Sciences and Technology (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20072013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell