Differentiation in Emerging Marketing Systems: An Exploratory Analysis of Retail Pharmacy in Fuzhou

Polsa, P. (Examenshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Official external examiner

Title of thesis: Differentiation in Emerging Marketing Systems: An Exploratory Analysis of Retail Pharmacy in Fuzhou
Period2011
ExaminandJie Meng
Examination vidThe University of New South Wales
OmfattningInternationell