Digitalisering av undervisning och Innovativa undervisningsmetoder

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

Rektors beslut om beviljande av medel för digitalisering av undervisning och innovativa undervisningsmetoder: För att utveckla digitalt material i form av videoinspelade företagsintervjuer som i första hand belyser Kvarkenområdet, men också det gränsregionala i Tornedalen och även i Nordkalotten inom kursen 5745 Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen
Period20202021
VidCentret för språk och affärskommunikation