distinguished memeber

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Övriga aktiviteter, inkl. koordineringsuppgifter

Period15.12.19862011
VidFinnish Society of Science and Letters (Finska Vetenskaps-societeten)