Doctoral Thesis

  • Rindell, A. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Co-creation of corporate brand through stakeholder relationships in B2B SMEs.
Period01.02.201530.04.2015
ExaminandMinna Mäläskä, Minna Mäläskä & Minna Mäläskä
Examination vid
  • University of Oulu, Oulu Business School