Economic Modelling (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.08.202231.10.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0264-9993
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning