Economic Systems (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period04.11.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning