Economics of Transition (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period27.08.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift