Economics of Transition (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20.11.201408.01.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift