Emerging Markets Finance and Trade (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.01.202327.01.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1540-496X
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning