Emerging Markets Finance and Trade (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee
Period2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1540-496X
OmfattningInternationell