Emerging Markets Finance and Trade (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Emerging Markets Finance & Trade

Evaluation of article submitted to journal
Period01.01.200915.01.2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1540-496X
OmfattningInternationell