Emerging Markets Finance and Trade (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.10.201930.10.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1540-496X
OmfattningInternationell