Emerging Markets Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.01.202215.01.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1566-0141
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning