Empirica. Journal of European Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period16.01.201021.04.2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell