Empirical Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Empirical Economics

Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria
Period18.02.201618.04.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0377-7332
OmfattningInternationell