Entrepreneurship Theory and Practice (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period03.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1042-2587