Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2040-7149