Equality, Diversity and Inclusion (Tidskrift)

  • Marjut Jyrkinen (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.11.201130.11.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift