Essays on the Role of Social Networks and Social Capital in Accounting and Finance

Colak, G. (Avhandlingshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

PhD Thesis Supervision of Mansoor Afzali's Dissertation
Period01.01.201930.06.2020
ExaminandMansoor Afzali
Examination vidRedovisning
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 05: Jämställdhet
  • Mål 08: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt